+420 776 049 897 pravdivy@opreal.cz
;

Nepřistoupíte zbytečně na požadované slevy

po sjednání kupní ceny.

Dokážete vyřešit nestandardní situace,

do kterých vás přivede banka.

Nepodstoupíte zbytečná rizika

při předání nemovitosti.

Proč prodávat s profesionálem?

Věděli jste, že i když už máte kupce a dohodli jste se na ceně, nemusí to být cena konečná? Podpořím vás v tom, abyste zbytečně nepřistupovali na požadované slevy.

Tušíte, jak byste si poradili, když banka omylem podá zástavní právo na vaši nemovitost dvakrát? Spolu bezpečně zvládneme i podobné nestandardní situace.

Představujete si, jak hned po podpisu kupní smlouvy předáváte klíče? Zadržím vás a vysvětlím vám, proč tím podstupujete zbytečné riziko.

Jak souvisí příprava nemovitosti před prodejem s cenou, kterou za ni můžete požadovat, a co všechno obnáší? I to s vámi rád proberu na osobní schůzce.